Blöjreturen


Vad är Blöjreturen?
Blöjreturen är ett projekt startat av Blöjupproret. Syftet är att skänka donerade blöjor till personer som önskar använda tygblöjor men känner att de inte har råd att köpa.

Donera blöjor
Vem som helst kan donera blöjor till Blöjreturen. Blöjreturen står för frakten en gång per år. Det går även bra att lämna blöjor på olika event som Blöjupproret anordnar eller i Eslöv där Blöjreturen har sin bas.
Blöjorna ska vara i användbart skick, vilket innebär hela och rena (minde fläckar och missfärgningar är ok, likaså slapp resår).
Blöjreturen tar emot blöjor av alla dess slag oberoende av märke och sort. Även äldre blöjor accepteras.
Har du blöjor du vill donera, maila blojreturen@blojupproret.se.

Ansökan
När Blöjreturen har tillräckligt med blöjor kommer det finnas möjlighet att ansöka på Blöjupprorets hemsida. När ansökningsperioden avslutats går en jury igenom ansökningarna och beslutar om vem som mottager gåvan. Inga krav ställs på sökande, mer än att hen har ett blöjbarn.
I ansökan anges bla barnets vikt, användarens erfarenheter och motivering.

Ansökningen är inte öppen just nu.

Mottagare
När juryn har beslutat om vem som ska mottaga gåvan kontaktas familjen och ett kontrakt får signeras. I kontraktet står att familjen bara får en gåva och därför inte får söka igen, att man förstår att blöjorna mottages i befintligt skick och att dessa inte får säljas vidare. När blöjorna inte längre används ska de antingen doneras tillbaka till Blöjreturen eller skänkas till någon annan som är i behov.
Gåvan är helt gratis och Blöjreturen står för frakten.