För vårdgivare


Ett av Blöjupprorets mål är att informera vårdgivare om EC och tygblöjor.
Anledningen till det här målet är för att vi ser en trend att olika vård instanser har bristfällig kunskap om EC och tygblöjor. Under de senaste åren har flera forskare, både svenska och internationella, gått ut med fördelar när det kommer till dessa ämnen.
Socialstyrelsen gick ut 2015 med att BVC bör rekommendera att barn får sitta på pottan innan barnet börjar gå. Något vi ser inte uppfylls av alla BVCér i Sverige.

Här är ett informationsmaterial specifikt riktat till vårdgivare.
Information om EC tygblöjor och tidig potträning