Styrelsemedlemmar


Styrelse 2019

Ordförande – Karolina Å

Vice ordförande- Petra W

IT-ansvarig – Ida B

Medlemsansvarig – Karolina Å

Kassör – Karin B

Företagsansvarig – Karolina Å och Karin B

Blöjoteksansvarig – Claudia N

Kommunikationsansvarig – Petra W