Styrelsemedlemmar


Styrelse 2017

Ordförande – Karolina Å

Blöjoteksansvarig och Vice ordförande- Sara H

IT-ansvarig – Ida B

Sekreterare – Rebecca C

Medlemsansvarig – Ciccan B

Kassör – Karin B

Företagsansvarig – Malin B