Styrelsemedlemmar


Styrelse 2020

Ordförande – Petra W
Vice ordförande, Kassör – Karolina B
Sekreterare – Frida A E

Ledamöter:
Frida A E
Ida B
Karin S

Ansvarsområden:

Medlemsansvarig – Karolina B

Företagsansvarig – Karolina B

Blöjoteksansvarig – Petra W

Kommunikationsansvarig – Frida A E

It – Ida B