Sara H, Blöjoteksansvarig


Sara är specialistsjuksköterska i intensivvård och bor i Mölndal utanför Göteborg. Hon blev invald som ledamot i styrelsen i augusti 2016. Hon har två barn, det äldsta fött i oktober 2014 och det yngsta fött i juli 2016. Den äldsta ECades från 10mån ålder och pottränades utifrån Oh Crap vid 18mån ålder och är blöjfri sedan dess. Den yngre har ECats från dag ett. Vad gäller tygblöjor så köptes de första när det äldsta barnet var ett år gammalt och engångsblöjorna inte längre höll för att öppnas och stängas så många gånger vid pottning. Väl inne i tygblöjevärlden fasades engångs ut helt och till det yngsta barnet har det ännu inte köpts ett enda paket slängisar. Hon är ett stort fan av vikblöjor och ullbyxor och har skapat både viktutorials och stickbeskrivning här på hemsidan.

Sedan oktober 2016 ansvarar Sara för blöjoteket. För de medlemmar som bor nära finns möjlighet att få komma förbi och välja ut blöjor att låna.

Sara tycker om att föreläsa och åker gärna ut i Göteborgsområdet och pratar om tygblöjor, EC och tidig potträning. Hon kan även ge föreläsningar riktade till sjukvårdspersonal för de BVC som känner ett behov av mer kunskap kring EC och tidig potträning (från 18mån). Maila info@blojupproret.se för mer information och bokning.