Skillnaden mellan potträning och EC


EC och potträning kan ibland blandas ihop i dagligt tal. Skillnaden mellan potträning och EC är att EC är under föräldrarnas ansvar medans under potträningen förflyttas ansvaret till barnet.
Här tar vi upp några punkter om skiljer dessa begrepp åt.

EC/babypottning

 • För barn i ålder 0-18 månader
 • Erbjudande om alternativ till blöja
 • Inga krav
 • Ambitionsnivå anpassas efter familjens förutsättningar här och nu
 • Backupblöja eller blöjfri
 • 100% förälderns ansvar
 • Barnet signalerar behov och föräldern tolkar och svarar på barnets signaler samt erbjuder potta på rutin.

Potträning

 • från 18mån – då barnet visar mognadstecken såsom: Att hen kan förstå enkla instruktioner (tex peka på kroppsdel), att hen kan kommunicera verbalt eller med tecke och att hen börjat få intresse för hur saker ska vara och vill ställa saker ”på sin plats”.
 • Innebär en kort intensiv inlärningsperiod med en tydlig övergång från blöjanvändande till att använda potta/toa.
 • Lära barnet ett socialt beteende
 • Lära barnet att kiss och bajs SKA hamna på rätt ställe
 • Ingen blöja och till en början inga underbyxor
 • Successivt överförande av ansvar från föräldern till barnet
 • Barnet lär sig att själv tolka sina behov och söka den hjälp det behöver för att utföra dem.