Tygblöjor i världen


Hur ser användandet av tygblöjor i världen? I många länder är EC och tygblöjor normen, men i västvärlden är det engångblöjan som sedan 50-talet har blivit norm. Olika länder har kommit olika långt med att återintroducera tygblöjor som alternativ till engångsblöjor. Här skriver vi lite om hur anda länder arbetar med denna fråga.

Tygblöjor i världen med fokus på Skandianavien

Finland har kommit långt med att göra tygblöjeanvändandet stort och utbrett. Där finns en aktiv tygblöjeförening som heter Kestovaippayhdistys (svenskaversionen av siten),  De har bland annat har arbetet för att återintroducera tygblöjor i det paket som dels ut till alla nyblivna föräldrar. Det omtalade paketet kallas Moderskapsförpackningen och innehåller både kläder och accessoarer för nyfödingar. Tidigare har engångsblöjor delats ut i paketet men sedan 2006 är de alla utbytta mot några tygblöjor. Moderskapslådan finansieras av den finska staten och tanken var att minska barndödlighet och motverka fattigdom. Själva lådan är konstruerad så att den även går att använda som säng till den nyfödda bebisen. Idag fungerar den som en föräldrarförmån till alla nyblivna föräldrar. Läs mer i historien om moderskapsboxen.

I Norge har 111 kommuner av 428 (alltså en dryg fjärdedel!) infört en form av ekonomisk ersättning på upp till 1000 norska kroner som betalas ut som engågnsbelopp till de hushåll som använder tygblöjor, enligt NRK.  Huvudanledningen till att kommunerna vill dela ut ekonomiskt bidrag till tygblöjeanvändare är för att tygblöjor har så pass stora miljömässiga fördelar när det kommer till sophantering. Klicka här vilka kommuner som den här förmånen idag.

Tygblöjor i världen med fokus på Austalien

I en av stadsdelarna i Adelaide,South Australia delas tygblöjeinformation ut till föräldrar. Där finns även tidpunkter för tygblöjeinformationsträffar som arrangeras av Ecobums cloth nappieshttp://ecobumsclothnappies.com/. Så här ser informationen ut.

Tygblöjeinfo i Adelaide, Austarlien

Tygblöjeinfo i en av stadsdelarna i Adelaide, South Australia. Ett enkelt sätt att få kunskap om tygblöjor!