Flygplansvikning


Flygplansvikning är en vikning som ger en nätt blöja baktill och mycket uppsugning framtill. Kanon till snoppbebisar!

Lägg ut vikblöjan

Lägg ut vikblöjan

Vik upp nederkanten

Vik upp nederkanten

Vik in från sidorna nedtill

Vik in från sidorna nedtill

Vik upp spetsen och anpassa blöjans höjd efter hur mycket du viker in,

Vik upp spetsen och anpassa blöjans höjd efter hur mycket du viker in.

Vik in från sidan igen, anpassa blöjans bredd med hur långt du viker in.

Vik in från sidan igen, anpassa blöjans bredd med hur långt du viker in.

Vik in snibbarna upptill. Nu är den färdig att tas på!

Vik in snibbarna upptill.
Nu är den färdig att tas på!

Såhär ser en färdig flygplansvikning ut. Redo för att användas!

img_1447