Vad är EC?


Foto: Renée Carlsson

Foto: Renée Carlsson med EC bebis

EC är ett sätt att förhålla sig till barnets behov att kissa och bajsa genom att erbjuda ett annat ställe att göra ifrån sig än blöjan. Som förälder eller annan vårdgivare är man lyhört för barnets signaler och svarar på dessa genom att t ex hålla babyn över toaletten eller sätta det på pottan. Begreppet handlar om kommunikation och utgår ifrån barnets medfödda förmåga att känna av och signalera sin nödighet. Tvång, press och prestation hör inte ihop med detta.
Babypottning kan praktiseras från födelsen upp till 1,5 år. Om barnet är över 18 månader är det däremot dags för potträning.

Var kommer ordet EC ifrån?

Det är en förkortning av engelskans ”elimination communication”. Det kan översättas med ”elimineringskommunikation” eller ”toakommuniktion” på svenska.